• Trondheim

Tiller AS er grunnlagt i 1921 under navnet R. Tillers Farvehandel i Mellomveien 1, Trondheim, og med Ragnvald Tiller som eier og driver. Ragnvald Tiller var utlært som maler og snekker. R. Tillers Farvehandel solgte fra starten malervarer, kosmetikk, kjemikalier samt vaskeartikler. I perioden fra midten av 20-årene og frem til andre verdenskrig ble det solgt emaljemaling som det den gang het – til vogner og biler. Billakksalg stanset ved utbrudd av andre verdenskrig. Etter krigen fortsatte R. Tillers Farvehandel som farvehandel.


Arne Tiller, sønn av Ragnvald overtok driften i 1963. Bilsalg i Norge ble frigitt høsten 1960 og i 1963 startet R. Tillers Farvehandel med billakksalg og etter hvert med industrilakk og utstyr. I 1967 flytter bil- og Industrilakk avdelingen til Lade i Haakon Magnussons gate 9.


I 1983 flytter Tiller AS til Haakon VII. gate 17B. med billakk og industriavdeling og etablerer en avdeling for farvehandelvarer.
I 1989 overtar Ragnvald Tiller, sønn av Arne Tiller drift av selskapet og i 1996 flytter Tiller AS til Haakon VII. gate 5.
I 2006 kjøper Tiller AS den gang DuPonts sin avdeling for billakk i Bergen. Denne drives i dag som Tiller AS, avdeling Bergen.
I 2008 selger Tiller AS sin opprinnelige farvehandel som solgte ordinære malervarer for hus og hjem.
I 2012 flytter Tiller AS til Gransåvegen 9. i Trondheim hvor de er i dag.
I 2015 kjøper Tiller AS Nordland Billakksenter AS som i dag er et heleid datterselskaps av Tiller AS.


Tiller AS, Trondheim og Bergen og Norland Billakksenter AS er i dag virksomheter som selger billakk og industrilakk, nonpaint og utstyr til bilreparasjonsmarked og industrimarkedet for tre og metall.
Tiller AS fyller 100 år våren 2021.